skip to Main Content
Ejendomsmæglerudsagn: Godt og børnevenligt område, hvor der bliver leget på vejene med naboernes guldklumper, tæt på skole, svømmehal, fodboldbane og massere af grønne områder perfekt til at gå ture og nyde naturen.
Ejendomsmægler udsagn -> ->

Varme

Halsnæs Varme A/S leverer fjernvarme til omkring 14.000 borgere i Frederiksværk og nærmeste omegn. Der er kedelanlæg på Havnevej og en satellitcentral på Magleblik. Ledningsnettet er cirka 120 km langt.

Varmen produceres udelukkende af biobrændsler som træflis, træpiller og rapsolie. Den årlige produktion var i 2015 – 100.000 MWh.

Varmen bliver leveret til forbrugerne som varmt vand med en fremløbstemperatur på cirka 90 grader om vinteren og cirka 70 grader om sommeren.

Vand

Halsnæs Vand A/S leverer drikkevand til en stor del af virksomhederne, institutionerne og de private husstande i Halsnæs Kommune.

Vandet  indvindes fra 3 kildepladser med i alt 17 vandboringer. Vandet ledes til Kappelhøj Vandværk, Evetofte Vandværk og Ølsted Vandværk. Ledningsnettet til det ubehandlede grundvand er 17 km langt.

På vandværkerne iltes og filtreres grundvandet, hvorefter det pumpes det ud til forbrugerne. Der er i alt 177 km ledningsnet til drikkevand.

Vejafvanding

Back To Top