skip to Main Content
Ejendomsmæglerudsagn: Godt og børnevenligt område, hvor der bliver leget på vejene med naboernes guldklumper, tæt på skole, svømmehal, fodboldbane og massere af grønne områder perfekt til at gå ture og nyde naturen.
Ejendomsmægler udsagn -> ->

Affald

Halsnæs Kommune har affaldsordninger for alle typer affald. Halsnæs Forsyning A/S varetager driften af de affaldsordninger, der vedrører indsamling af bioaffald, papir, restaffald, batterier, småt elektronik, glas og storskrald – samt drift af genbrugsstationer og komposteringsanlæg.

Hvis du f.eks. har spørgsmål eller klager vedrørende indsamling af affald fra din ejendom, skal du klikke her.

Information om åbningstider på genbrugsstationen og anden information om forsyningen kan du finde her på Halsnæs Forsyning.

Affaldsregulativer

Reglerne for, hvordan borgere og virksomheder skal håndtere affald i Halsnæs, er skrevet i kommunens affaldsregulativer.

Regulativ for husholdningsaffald

Back To Top