skip to Main Content
Ejendomsmæglerudsagn: Godt og børnevenligt område, hvor der bliver leget på vejene med naboernes guldklumper, tæt på skole, svømmehal, fodboldbane og massere af grønne områder perfekt til at gå ture og nyde naturen.
Ejendomsmægler udsagn -> ->

Ordensbestemmelser for grundejerforeningen “Maglehøj”.

  1. I tilslutning til den på foreningens parceller gældende byplan vedtægt nr. 2 for Maglehøj kvarteret i Frederiksværk kommune om områdets bebyggelse, benyttelse m.m. fastsættes nedenstående ordensbestemmelser for parceller, veje stier inden for foreningens område.
  2. Medlemmerne er i følge den på parcellerne tinglyste deklaration af 19.11.1969 om medlemsskab af grundejerforeningen m.m pligtig til at overholde bestemmelserne.
  3. Inden for området må der ikke foretages noget, som strider mod områdets karakter af villakvarter.
  4. Lastbiler må ikke parkeres på parceller, veje og vendepladser bortset fra almindelig af- og pålæsning. Enhver parkering, som ikke er af kortere varighed, d.v.s. ikke over 30 minutter, skal normalt finde sted på parcellerne.
  5. På parceller veje og stier skal orden og renlighed overholdes.Hvert medlem skal holde fortorvet ud for sin egen grund fri for ukrudt.Veje, fortorve og stier må ikke benyttes til oplag af nogen art. Der må ikke foretages opgravninger i foreningens veje og stier uden kommunens tilladelse. Oplagring af byggematerialer må kun finde sted, når byggetilladelse til et konkret byggeri foreligger.
  6. Medlemmer er pligtige til at udbedre de af dem forvoldte skader på veje og stier. Hvis skaden ikke er udbedret inden for en af bestyrelsen fastsat frist, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for det pågældende medlems regning.
  7. Afbrænding af haveaffald samt benyttelse af plæneklippere, havefræsere, motorsave m.v. må ikke finde sted på søn- og helligdage.
Back To Top