skip to Main Content
Ejendomsmæglerudsagn: Godt og børnevenligt område, hvor der bliver leget på vejene med naboernes guldklumper, tæt på skole, svømmehal, fodboldbane og massere af grønne områder perfekt til at gå ture og nyde naturen.
Ejendomsmægler udsagn -> ->
Nyhedsbrev Juni 2017

Nyhedsbrev juni 2017

GRUNDEJERFORENINGEN MAGLEHØJ

 

Sommerhilsen fra bestyrelsen – Juni 2017

 

Kære alle medlemmer af grundejerforeningen!

Fra bestyrelsen i grundejerforeningen vil vi gerne ønske alle medlemmer en rigtig god sommer.
Vi byder her på lidt information om vores område. Vi henviser samtidig til den vedlagte invitation til sommerens vejfest den 5. august, hvor vi meget håber at ses.
Vi arbejder i bestyrelsen ud fra fuld åbenhed om det, der sker eller skal ske. I kan derfor løbende følge os på vores nye flotte og meget informative hjemmeside www.maglehoejfrv.dk, hvor vi blandt andet opdaterer referaterne fra bestyrelsesmøderne. Endvidere er der også den lukkede Facebook-gruppe ”Grundejerforeningen Maglehøj”, hvor der også kan komme informationer fra bestyrelsen.
Vi bor i et skønt område, lige ved naturen med fredede arealer, idrætsfaciliteter og tæt til byen. I grundejerforeningen er målet at bidrage til at sikre, at vores skønne område bliver ved med at være attraktivt og er et rigtigt godt og pænt sted at bo. Det gør vi ved at sikre, at veje og stier er i orden, og at den enkelte grundejer overholder de fælles ordensregler samt lokalplan.
Reglerne kan findes på Grundejerforeningens hjemmeside.
Har I spørgsmål eller forhold, som vi skal tage op eller hjælpe med, så er I meget velkommen til at kontakte os.
Vi er i bestyrelsen meget glade for, at så mange mødte frem på sidste generalforsamling. Det har givet os en klar pejling på, hvor vi skal have fokus. Her giver vi en kort status.

Renovering af skolestierne

Det er rigtig rart, at kommunen sidst i 2016 fik renoveret de to skolestier med asfalt og ordnet fliserne på den østlige skolesti. Kvaliteten af arbejdet med fliserne på den østlige sti var ikke helt tilfredsstillende. Det er nu efterfølgende udbedret. Der mangler kun lidt småtilretninger på den ellers meget fine asfalt. Det har kommunen lovet at få entreprenøren til at udbedre.
Den store udfordring er, at kommunen hidtil har afvist også at renovere flisebelægningen på den vestlige sti, som er i en meget dårlig forfatning. Kommunen har midt under arbejdet med renovering af skolestierne erfaret, at stierne formelt er privatiseret sammen med områdets veje.
Det er sket helt tilbage i 1992. De har derfor ikke ønsket at renovere fortovet på den vestlige sti.
Vi har i bestyrelsen nu rettet skriftlig henvendelse til kommunen med anmodning om, at de også renoverer fortovet på den vestlige sti, idet vi er af den opfattelse, at kommunen, når de i realiteten aldrig i praksis har gennemført privatiseringen efter så mange år, fortsat har forpligtelsen til vedligeholdelsen. Kommunen har i alle årene klaret vintervedligeholdelsen og fejning.
I henvendelsen til kommunen er nævnt, at skolestierne ikke kun er til glæde for vores boligområde, men også de andre store boligområder i Karlsgave og Skovfogedlodden m.m. Børnene passerer gennem vores område til den sikre sti gennem tunnelen under Hillerødvej til skolen og idrætsfaciliteterne.
Vi afventer svar fra kommunen på vores henvendelse.

Skiltning på vejene – Legende børn, vejnavne, vejnumre, hunde og nabohjælp

Der er flere af skiltene, som er meget falmede eller utydelige.  Vi har rettet henvendelse til kommunen for at få en afklaring af i hvilket omfang, de går ind i sagen, da det i praksis er kommunen, som har ansvar for selve vejnavneskiltningen. Kommunen har svaret, at en udskiftning vil indgå i en prioritering med mange andre ønskede udskiftninger i kommunen. Vi afventer denne prioritering.
Sideløbende arbejder vi videre på at udskifte skilte vedrørende legende børn samt opsætte nye skilte på standerne vedrørende hunde og nabohjælp, som grundejerforeningen selv skal betale.

Beskæring og klipning af beplantning ud til fortove, stier og veje

Det er en norm, at løvfaldende hække skal klippes inden Sct. Hans. Det er jo samtidig et passende tidspunkt, så vi kan nyde de flotte hække over sommeren. Det er positivt at se, at mange er seriøse med at sikre, at hække, anden beplantning og ukrudt ikke rækker ud over fortovet, stien eller vejen. Det er vigtigt at holde fri passage på hele fortovet, stien og vejen samt sikre at fortovet holdes fri for ukrudt. For grundejere, som har hjørnegrunde, er det ligeledes vigtigt at holde trekanten/oversigtsarealet intakt og pænt vedligeholdt.

Sprøjtning af fortovene

Vi har netop haft en entreprenør til at sprøjte fortovene for ukrudt. Det vil ske igen senere på sommeren. Det hjælper til med at holde fortovene i orden og beskytter samtidig asfalten mod ukrudt ved kanten af fortovet.

Defekte fliser på fortovene

Der er visse steder defekte fliser, som kan være farlige.
Det er rigtig rart, at der er grundejerne, som tidligere har fulgt grundejerforeningens opfordring til selv at skifte defekte fliser ud foran deres ejendom og få materialeudgifterne refunderet. Ordningen fortsætter for dem, som magter at gøre det.

Ej støjende motorplæneklippere, motorsave m.m. på søn- og helligdage

Husk at du er fritaget for at arbejde med motorplæneklippere, motorsave og havefræsere m.v. på søn- og helligdage. Det må vi nemlig ikke ifølge ordensreglerne. Det er jo også rigtig dejligt at nyde disse dage uden dette arbejde og unødig støj.

Luftning af hunde – et vedvarende problem

Der er stadig hundeejere, som ikke samler hundenes efterladenskaber op. Det kan man naturligvis ikke være bekendt. Det er særligt tydeligt på de nyrenoverede stier, som er blevet rarere at gå på. Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at det også kan være hundeluftere, der kommer fra andre områder. Det er meget vanskeligt at finde synderne og således komme problemet til livs.  Vi gør nu det, at vi sætter tydelige skilte op om, at man skal gøre rent efter sin hund. Vi kan så håbe, at det kan hjælpe.

 Mailadresser

Har I fået denne sommerhilsen på papir, så er det fordi vi savner jeres mailadresse, som vi ellers kunne sende til. Det er både billigere og nemmere.
Så vi vil bede jer sende jeres mailadresse til grundejerforeningens mailadresse:
maglehoej.frv@gmail.com
Husk i øvrigt at give grundejerforeningen besked, når der skiftes mailadresse.

Med venlig sommerhilsen

Grundejerforeningen Maglehøj Bestyrelsen

Svend-Erik Nielsen (formand), Lisa Andersson (næstformand, sekretær), Mikael Karlsen (kasserer), Alexander Lunde (bestyrelsesmedlem), Mette Wolff (bestyrelsesmedlem), Frants Bredgaard (suppleant)

Back To Top