skip to Main Content
Ejendomsmæglerudsagn: Godt og børnevenligt område, hvor der bliver leget på vejene med naboernes guldklumper, tæt på skole, svømmehal, fodboldbane og massere af grønne områder perfekt til at gå ture og nyde naturen.
Ejendomsmægler udsagn -> ->

ER DU PÅ BLIND-DATE MED DIN GRUNDEJERFORENING?

Hengemt termokandekaffe, tørre småkager og timelange, kværulerende drøftelser af  hækkenes højde eller størrelsen på medlemskontingentet. Er det noget i den dur, der udspiller sig på din nethinde, når tanken falder på kvarterets grundejerforening, undlader du sikkert at deltage på generalforsamlinger eller at engagere dig i foreningsarbej det i øvrigt.
Men hvis du alligevel er medlem af foreningen, bør du engagere dig, mener landsformand i Parcelhusejerenes Landsforening, Allan Malskær. Især hvis du bor i et område, hvor I har pligt til at være medlem af kvarterets grundejerforening.
“Hvis du holder dig væk fra generalforsamlingen, er det lidt som en blind date. Du kan blive positivt overrasket, men bestemt også det modsatte. Hvis der bliver begået en fejl, kan du komme til at betale, for alle medlemmer hæfter kollektivt,” som Allan Malskær udtrykker det.

Dyrt at være ligeglad

Skrækeksemplet er en grundejerforening, der havde overtaget de enkelte parcelejeres ansvar for snerydningen af de parcelejeres ansvar for snerydningen af de private fællesveje, men ikke varetaget opgaven ordentligt. en tilfældig forbipasserende faldt og brækkede nakken – og krævede derefter 600.000 kroner i erstatning af foreningen. Den var imidlertid ikke forsikret, og udgiften landede derfor kollektivt hos foreningens medlemmer.
Også når det gælder vejenes tilstand, kan det få store økonomiske konsekvenser for dig ikke at have sat dig ind i foreningens arbejde. Er der tale om private fællesveje, bærer I grundejere kollektivt ansvaret for, at de er i en ordentlig stand. Er de ikke det, kan kommunen udstede et påbud om reparation, og det bliver ofte meget dyrere, end hvis I løbende havde sørget for en vejfond, hvor en fast andel af kontingentet går til reparation af vejene og medlemskab af Parcelhusejernes Landsforening (der indeholder forsikring), kan I i langt højere grad sove roligt om natten. )
“Men det er kun, hvis du møder op, at du kan øve indflydelse. Så kan du få ført til protokols, at du er uenig eller stille forslag til forandringer. Hvis ikke, accepterer du stiltiende de beslutninger, generalforsamlingen vedtager,” siger Allan Maiskær, som minder om, at engagement i grundejerforeningen kan meget andet end at værne mod ubehagelige overraskelser.
Selvom foreninger med pligtigt medlemskab har meget stramme rammer for, hvilke aktiviteter de må sætte i gang, er samværet ofte vejen til et velfungerende naboskab, hvor grundejerne går sammen på kryds og tværs og arrangerer alt fra loppemarkeder til fastelavnsfest.
“En velfungerende grundejerforening er ofte vejen til at klippe den psykologiske ligusterhæk ned. Mange konflikter op står, når man ikke kender naboen ret godt, men hvis jeg kender dem som Kristian og Ida i stedet for familien Jensen, er der ikke lang vej til at hjælpe hinanden og få et godt sammenhold,” siger Allan Maiskær.

 

VoresVilla Maj 2016

Kilder: Parcelhusejernes Landsforening og Bolius.

Back To Top